Amaç ve Kapsam

Amaç

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini yayınlayan, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Yılda iki sayı olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde yayınlanan makalelerle ilgili herhangi bir ücret alınmamaktadır.
Dergiye nitel, nicel ve/veya karma desen olarak tasarlanmış araştırma makaleleri gönderilebileceği gibi, kuramsal/kavramsal çalışmalar, yayınlanan çalışmalarla ilgili eleştiri yazıları, kitap eleştirileri, çeviri makaleler vb. gönderilebilir.

Kapsam

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi’ nin kapsamında; Eğitim Politikası; Eğitim Ekonomisi; Eğitim Yönetimi, Denetimi; Eğitim Felsefesi, Eğitim Tarihi, Eğitim Sosyolojisi; Eğitim Planlaması, Psikolojik Danışma ve Rehberlik; Okul öncesi Eğitimi; Özel Eğitim; Yetişkin Eğitimi; Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Eğitimde Araştırma Teknikleri; Eğitim Teknolojisi; Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme; Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi; Fen Bilimleri Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Tiyatro ve Sahne Sanatları Eğitimi, Beden Eğitimi; Sosyal Bilgiler Eğitimi; Türkçe Eğitimi; Yabancı Dil Eğitimi, Bilgisayar Eğitimi ve eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer yazılar yer almaktadır.